Felhasználási Feltételek

Az Intersport Síaréna Eplény Felelősségvállalási Nyilatkozata

A házirend és felhasználási feltételek elfogadásáról

 • Az eplényi Intersport Síarénában ércényes jegyek és bérletek megvásárlásával vagy átvételével jelen nyilatkozatban magamra és a velem érkezett gyermek(ek)re vonatkozólag elfogadom az általam megismert, tanulmányozott házirend szabályait.

 

 • Az eplényi Intersport Síaréna területén minden sípálya és sífelvonó használata térítés köteles, a kiváltott érvényes jegyek és bérletek hiányában használatuk nem engedélyezett.

 

 • A jegy illetve bérlet megvásárlásával megértettem és elismerem, hogy a síelés és a snowboardozás sportágak veszélyesek, magukban hordozzák a sérülés vagy akár halál bekövetkezésének lehetőségét. Továbbá tudatában vagyok annak is, hogy a pályán előre látható vagy kevésbé észrevehető helyeken veszélyforrások találhatóak, beleértve a személyszet járműveit, a park többi vendégét és az időjárásból adódó kockázatokat.

 

 • Elegendő információt kaptam a házirendről és a szóban feltett kérdéseimre, ezért magam és a velem sportolók fizikai, technikai felkészültségét megfelelőnek és elégségesnek érzem a létesítmény valamennyi berendezésének, pályájának igénybevételére, és kijelentem, hogy csak a tudásom / tudásunknak megfelelő pályát, illetve folvonót haszálom / használjuk. Ezen nyilatkozatomat annak tudatában tettem meg, hogy tisztában vagyok azzal is, miszerint ha az előbbiek ellenére az igénybe vett pályák használata során a sérülések kockázata - ideértve a legsúlyosabb következényt eredményező balesetet is - fokozott. Megértettem és elfogadom, hogy az esésekből és ütközésekből fakadó balesetek sérüléseket vagy halált okozhatnak, és ennek ismeretében saját felelősségemre veszem  / vesszük igénybe az Intersport Síaréna Eplény által kínált szolgáltatásokat.

 

 • Kötelezettséget vállalok arra, hogy sem peres, sem peren kívüli eljárást nem kedeményezek - sem anyagi, sem pénzben kifejezhető vagyoni igénnyel - a Síaréna Kft felelősségének megállapítsát, sem a céggel, sem annak tulajdonosaival alkalmazottaival, ügynökségeivel és egyéb kapcsolódó vállalkozásaival, bármilyen az engem vagy a velem lévőket, gyermekeket sujtó baleset esetén, még ha azok a létesítmény szolgáltatásainak rendeltetésszerű használata és annak valamennyi előírt szabálya megtartása ellenére is követeztek be.

 

 • Elfogadom és tudomásul veszem, hogy a létesítmény használata során körültekintően, kellő gondossággal úgy kell eljárnunk, hogy tevékenységünkkel mások életét, testi épségét ne veszélyeztessük, ennek kockázatát minimalizáljuk.

 

 • Abban az esetben, ha a nyilatkozatot tevők vagy azok jogi képviselője jogi eljárást indít a Síaréna Kft, annak tulajdonosai, alkalmazottai, ügynökségei vagy egyéb kapcsolodó vállalkozásai ellenében az Intersport Síaréna Eplény létesítmény használatából fakadó bárminemű kár, sérülés vagy haláleset okán, akkor vállalom, hogy kártalanítom a Síaréna Kft-t minden általa, vagy az érdekében más által megfizetett díj és költség viszonylatában. Elfogadom továbbá, hogy ezen nyilatkozat bizonyítékként felhasználható az eljárás során.

 

 • A síjegyek és síbérletek megvásárlásával hozzájárulok ahhoz, hogy a sípályáról készülő fotókon szerepeljek, mely fotókat a Síaréna Kft marketing célokra felhasználhat. A személyes adatok védelméről a  www.siarena.hu weboldalon az Adatvédelmi Tájkoztatónkban nyilatkozunk.

 

 

 • Minden bérletvásárló a síbérlet megvásárlásával elfogadja az Intersport Síaréna honlapján előzetesen meghirdetett nyitva tartási rendet. (www.siarena.hu/nyitvatartas) Ugyanakkor a bérlet vásárlója elfogadja, hogy az Intersport Síaréna nyitva tartása az időjárás függvénye. A személyezt teljes erővel azon dolgozik, hogy minden lehetséges alkalmat kihasználjon az üzemelésre, ugyanakkor az Intersport Síaréna nem vállal felelősséget az időjárásból fakadó változékony nyitva tartásért, melyről vendégeit legalább egy nappal előre tájékoztatja.

 

 • Az intersport Síaréna arra törekszik, hogy a feltételekből a legtöbbet kihozva a lehető legjobb minőséget biztosítsa vendégei számára. Mindemellett a pálya nem tud felelősséget vállalni az időjárásból fakadó körülményekért, nevezetesen a hó állapotáért, a síelhető pályaszakasz minőségéért valamint a sorban állási idő hosszát illetően.

 

 • Elfogadom, hogy a létesítmény használatára jogosító jegy, illetve bérlet megvásárlásával, valamint érvényes jegy, illetve bérlet használatával - a könkrét okirat aláírása nélkül is - vállalom, hogy ezen jognyilatkozatból fakadó következményeket minden használat esetén magamra és a velem együtt sportolókra vonatkoztatottan, értelemszerűen elfogadom.

 

 Érvényes: Visszavonásig

 

Elfogadja:

Az Intersport Síaréna Eplény szolgáltatásait használatba vevője, érvényes, használatra feljogosító jegy illetve bérlet megvásárlója.