Felhasználási Feltételek

A Síaréna Vibe Park Eplény Felelősségvállalási Nyilatkozata

A házirend és felhasználási feltételek elfogadásáról

 • Az eplényi Síaréna Vibe Parkban ércényes jegyek és bérletek megvásárlásával vagy átvételével jelen nyilatkozatban magamra és a velem érkezett gyermek(ek)re vonatkozólag elfogadom az általam megismert, tanulmányozott házirend szabályait.

 

 • Az eplényi Síaréna Vibe Park területén minden sípálya és sífelvonó használata térítés köteles, a kiváltott érvényes jegyek és bérletek hiányában használatuk nem engedélyezett.

 

 • A jegy illetve bérlet megvásárlásával megértettem és elismerem, hogy a síelés és a snowboardozás sportágak veszélyesek, magukban hordozzák a sérülés vagy akár halál bekövetkezésének lehetőségét. Továbbá tudatában vagyok annak is, hogy a pályán előre látható vagy kevésbé észrevehető helyeken veszélyforrások találhatóak, beleértve a személyszet járműveit, a park többi vendégét és az időjárásból adódó kockázatokat.

 

 • Elegendő információt kaptam a házirendről és a szóban feltett kérdéseimre, ezért magam és a velem sportolók fizikai, technikai felkészültségét megfelelőnek és elégségesnek érzem a létesítmény valamennyi berendezésének, pályájának igénybevételére, és kijelentem, hogy csak a tudásom / tudásunknak megfelelő pályát, illetve folvonót haszálom / használjuk. Ezen nyilatkozatomat annak tudatában tettem meg, hogy tisztában vagyok azzal is, miszerint ha az előbbiek ellenére az igénybe vett pályák használata során a sérülések kockázata - ideértve a legsúlyosabb következényt eredményező balesetet is - fokozott. Megértettem és elfogadom, hogy az esésekből és ütközésekből fakadó balesetek sérüléseket vagy halált okozhatnak, és ennek ismeretében saját felelősségemre veszem  / vesszük igénybe a Síaréna Vibe Park Eplény által kínált szolgáltatásokat.

 

 • Kötelezettséget vállalok arra, hogy sem peres, sem peren kívüli eljárást nem kedeményezek - sem anyagi, sem pénzben kifejezhető vagyoni igénnyel - a Síaréna Kft felelősségének megállapítsát, sem a céggel, sem annak tulajdonosaival alkalmazottaival, ügynökségeivel és egyéb kapcsolódó vállalkozásaival, bármilyen az engem vagy a velem lévőket, gyermekeket sujtó baleset esetén, még ha azok a létesítmény szolgáltatásainak rendeltetésszerű használata és annak valamennyi előírt szabálya megtartása ellenére is követeztek be.

 

 • Elfogadom és tudomásul veszem, hogy a létesítmény használata során körültekintően, kellő gondossággal úgy kell eljárnunk, hogy tevékenységünkkel mások életét, testi épségét ne veszélyeztessük, ennek kockázatát minimalizáljuk.

 

 • Abban az esetben, ha a nyilatkozatot tevők vagy azok jogi képviselője jogi eljárást indít a Síaréna Kft, annak tulajdonosai, alkalmazottai, ügynökségei vagy egyéb kapcsolodó vállalkozásai ellenében a Síaréna Vibe Park Eplény létesítmény használatából fakadó bárminemű kár, sérülés vagy haláleset okán, akkor vállalom, hogy kártalanítom a Síaréna Kft-t minden általa, vagy az érdekében más által megfizetett díj és költség viszonylatában. Elfogadom továbbá, hogy ezen nyilatkozat bizonyítékként felhasználható az eljárás során.

 

 • A síjegyek és síbérletek megvásárlásával hozzájárulok ahhoz, hogy a sípályáról készülő fotókon szerepeljek, mely fotókat a Síaréna Kft marketing célokra felhasználhat. A személyes adatok védelméről a  www.siarena.hu weboldalon az Adatvédelmi Tájkoztatónkban nyilatkozunk.

 

 

 • Minden bérletvásárló a síbérlet megvásárlásával elfogadja a Síaréna Vibe Park honlapján előzetesen meghirdetett nyitva tartási rendet. (www.siarena.hu/nyitvatartas) Ugyanakkor a bérlet vásárlója elfogadja, hogy a Síaréna Vibe Park nyitva tartása az időjárás függvénye. A személyezt teljes erővel azon dolgozik, hogy minden lehetséges alkalmat kihasználjon az üzemelésre, ugyanakkor a Síaréna Vibe Park nem vállal felelősséget az időjárásból fakadó változékony nyitva tartásért, melyről vendégeit legalább egy nappal előre tájékoztatja.

 

 • Az intersport Síaréna arra törekszik, hogy a feltételekből a legtöbbet kihozva a lehető legjobb minőséget biztosítsa vendégei számára. Mindemellett a pálya nem tud felelősséget vállalni az időjárásból fakadó körülményekért, nevezetesen a hó állapotáért, a síelhető pályaszakasz minőségéért valamint a sorban állási idő hosszát illetően.

 

 • Elfogadom, hogy a létesítmény használatára jogosító jegy, illetve bérlet megvásárlásával, valamint érvényes jegy, illetve bérlet használatával - a könkrét okirat aláírása nélkül is - vállalom, hogy ezen jognyilatkozatból fakadó következményeket minden használat esetén magamra és a velem együtt sportolókra vonatkoztatottan, értelemszerűen elfogadom.

 

 Érvényes: Visszavonásig

 

Elfogadja:

A Síaréna Vibe Park Eplény szolgáltatásait használatba vevője, érvényes, használatra feljogosító jegy illetve bérlet megvásárlója.