Festipay – Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozzák meg a Síaréna Kft. (Cím: 8413 Eplény, Veszprémi utca 68. a. ép. III/3. Adószám: 13500270-2-19, Cégjegyzékszám: 19-09-508208) továbbiakban Szervező által biztosított Síaréna Vibe Park Eplény -helyszínen, a Szervező által kibocsátott Festipay utalványkártya (a továbbiakban kártya vagy Festipay kártya) használatának általános feltételeit, valamint a Szervező és a kártyát használó természetes személyek (a továbbiakban látogató vagy kártyabirtokos) között keletkező, a kártyahasználattal kapcsolatos jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.

A kártyabirtokos a kártya átvételével a jelen Használati Útmutató rendelkezéseit elfogadja. A Festipay kártya a Szervező által kibocsátott elektronikus vásárlási utalvány, amelynek használatát a Szervező egyoldalúan jogosult a rendezvényen fizetési eszközként – kizárólagos vagy nem kizárólagos jelleggel – előírni. A kártya érintés nélküli technológiával működő RFID kártya. A kártya nem minősül bankkártyának, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek.
A kártya fizetésre a Síaréna Vibe Park Eplény helyszínen, annak nyitvatartási időtartama alatt használható a Szervező által biztosított elfogadópontokon, kereskedelmi egységekben.

A kártya lejárati ideje az adott év április 30. 23:59

A kártyára feltöltött összeg kizárólag a Síaréna Vibe Park Eplény nyitvatartási időtartama alatt használható fel, a kártyán maradt egyenleg visszaváltható. A visszaváltás szabályait lásd a 8. pontban. A kártya az átvételtől érvényes, használata a feltöltést követően lehetséges. A kártya 1000 Ft-os letéti díj ellenében vehető át, amely a kártya sérülésmentes visszaadása esetén visszajár. A kártya a kártyabirtokosokról információt nem hordoz.

A KÁRTYA IGÉNYLÉSE, REGISZTRÁCIÓ

A látogató a kártyáját személyesen igényelheti a helyszínre érkezés alkalmával a Festipay kártya feltöltőponton. Elveszett vagy megrongálódott Festipay kártya letiltását vagy pótlását csak regisztrált felhasználható igényelheti.

A regisztráció a Festipay mobil applikációján keresztül lehetséges, az első feltöltéskor kapott bizonylaton található PIN kód segítségével.

A Festipay applikáció letölthető az Android felhasználók számára a Google Play Store-ból vagy az iOS felhasználóknak az App Store-ból. A Festipay applikáció letöltését követően a látogató az applikáció megnyitása után regisztrálhatja kártyáját.

A kártya regisztráció nélkül is használható, de a regisztráció növeli a kártyahasználat biztonságát, ugyanis csak a regisztráció elvégzése esetén tudja a látogató az elveszített kártyáját letiltani. Fokozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy regisztráció hiányában az elveszített kártya által megtestesített elektronikus utalványt a kártya eredeti birtokosa továbbiakban nem tudja felhasználni (illetve bárki, aki megtalálja a kártyát, az egyenleget elvásárolhatja, mivel a kártya nem letiltható). Erre figyelemmel nyomatékosan javasoljuk a regisztrációt! Tekintettel arra, hogy a kártya alapvetően nem névre szóló, felhívjuk a figyelmet, hogy a látogató azt harmadik személynek ne adja át, és őrizze azt biztonságos helyen. A Szervező a fentiek be nem tartásából, a kártya elveszítéséből, megrongálódásából, illetéktelen személy általi használatából, illetve a regisztráció elmulasztásából eredő károkért felelősséget nem vállal, az azokért való felelősséget kifejezetten kizárja.

AZ EGYENLEG FELTÖLTÉSE, KÁRTYAPÓTLÁS

A kártyához egy egyenleg tartozik. Új kártya, azaz még nem használt kártya esetén a feltöltés minimális összege 2 000 Ft, míg használatban levő kártya minimális feltöltési összege 100 Ft. A kártya maximális egyenlege, valamint egy feltöltés maximalizált összege 50 000 Ft. A kártyával bármilyen összegben lehet vásárolni, amennyiben azt a feltöltött egyenleg fedezi. A kártyához tartozó egyenleg bármikor újra feltölthető. Bankkártyás feltöltés: A kártyához tartozó egyenleg bankkártyával is tetszés szerinti összegben feltölthető. A feltöltés maximalizált összege 50 000 Ft. Feltöltéskor csak magyar forintot fogadunk el. Reklamációt csak a feltöltőpontnál, a feltöltést, azaz a tranzakciót követően fogadunk el, ha az eltérés egyértelműen megállapítható. Feltöltőponttól való távozás után reklamációt NEM fogadunk el! Az elveszett kártya pótlása a Helpdesk ponton személyesen, személyazonosságot igazoló dokumentum (személyi igazolvány, útlevél) felmutatásával lehetséges, a kártya letiltása után. A letiltott kártyán a megmaradt egyenleg 30 perccel később a letiltást követően a Helpdesk ponton átvezetésre kerül az új kártyára. (Lásd bővebben: a kártya pótlásának és a kártya letiltásának szabályait az ÁSZF 6. és 7. pontjában.)

VÁSÁRLÁS A KÁRTYÁVAL

A vásárlás a jegypénztárakban, illetve a kereskedelmi egységekben, a fizető terminálok segítségével történik. A terminál két részből áll:

(i) kártyaolvasó a kijelzővel, amely a kártyabirtokos számára jól látható módon, egy állványon, a pulthoz fixen rögzítve vagy más módon, de vizuálisan látható helyen helyezkedik el; és

(ii) POS terminál, amely az eladó számára, a pulton helyezkedik el, a látogató számára nem feltétlenül látható módon.

A vásárlás folyamata:

  • a rendelés végösszegét az eladó beüti a pénztárgépbe, és beírja a POS terminálba;
  • a vásárlási összeg megadása után a kártyaolvasó kijelzőjén megjelenik a vásárlás összege, és amennyiben a látogató elfogadja a kiírt összeget, odaérinti a kártyáját az olvasóhoz, és ezzel megtörténik a tranzakció;
  • az összeggel a vásárló utalvány egyenlege csökken;
  • a kártyaolvasó kijelzőjén megjelenik az új egyenleg. Amennyiben a tranzakció véletlenül hibás összeget tartalmazott vagy bármilyen okból vissza kell vonni, a fizető terminál képes erre. A tranzakció visszavonása csak azon a terminálon lehetséges, amelyiken az megtörtént és csak akkor, ha mind a kártyának, mind a terminálnak ez volt az utolsó tranzakciója. A visszavonás semmilyen más esetben nem lehetséges. A rendszerben borravalót adni lehetséges, ilyenkor a tényleges vásárlás összegénél magasabb összeg kerül beütésre. Felhívjuk a látogatók figyelmét, hogy ilyen esetben a beírt összeget fokozottan ellenőrizzék. A vásárlásról a kereskedő ad nyugtát. Amennyiben a vásárolt terméket a látogató visszaviszi, úgy a visszavétel feltételeit a kereskedő és a vásárló a hatályos jogszabályoknak megfelelően, közösen határozzák meg.

EGYENLEG ELLENŐRZÉS

Az utalvány kártyák egyenlege lekérdezhető a jegypénztárakban, a kártyát elfogadó kereskedőknél, a feltöltő pontokon, a feltöltőautomatánál. A látogató a kártyákhoz kapcsolódó egyenleggel kapcsolatosan, véglegesnek és irányadónak fogadja el a Szervező adatbázisát és kimutatásait.

KÁRTYAPÓTLÁS

Ha a látogató elveszíti a kártyáját, vagy az bármilyen módon megrongálódik, lehetősége van új kártyát igényelnie. Az új kártya pótlásának díja 1 000 Ft, amelyből 500 Ft, a kártya letéti díja visszajár, amennyiben a látogató a kártyát sérülésmentesen visszaadja. Amennyiben a látogató nem regisztrált, a régi kártyáját letiltani nem lehet. Az új kártyára a régi kártya egyenlege – a kaucióval és átvezetési díjjal csökkentett összeg – hozzáadásra kerülhet, amennyiben a régi kártya regisztrált volt és az letiltásra került. Egyenlegátvezetés a Helpdesk ponton történik. Az egyenleg átvezetésekor az átvezetést kérő személy személyazonosságot igazoló dokumentum (személyi igazolvány, útlevél) felmutatására kötelezett és hozzájárul ahhoz, hogy személyi adatai (név, lakcím, személyi igazolvány-, vagy útlevélszám, telefonszám) rögzítésre kerüljenek. Az így felvett adatok feldolgozására nem kerül sor, azok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel, valamint a vonatkozó törvényi szabályozással összhangban, azok előírásait betartva történik. Az adatszolgáltatás megtagadása esetén a Helpdesk munkatárs az átvezetésre nem köteles. A látogató átvezetés esetén az eljárási rendről tájékoztatást kap, és annak fenti feltételek szerinti végrehajtásához hozzájárul. Megrongálódott kártya esetén a régi, sérült kártya bemutatása és annak letiltása is szükséges az új kártya igényléséhez. Új kártya a feltöltési pontokon, az ügyintézőknél igényelhető.

A KÁRTYA LETILTÁSA

Az elveszett, megrongálódott, illetve ellopott kártyák egyenlegét csak abban az esetben lehet letiltani, ha azok előzőleg regisztrálásra kerültek a Festipay mobilapplikációban.

AZ EGYENLEG VISSZAVÁLTÁSA

A kártyáról le nem vásárolt összeg a feltöltőpontokon visszaváltható, az ötven forintra kerekítés általános szabályai szerint (1-24 Ft közötti maradványérték végződésnél 0 Ft-ra, 25-74 Ft közötti maradványérték végződésnél 50 Ft-ra; 75-99 Ft közötti maradványérték végződésnél 100 Ft-ra). A visszaváltásról a látogató kiadási pénztárbizonylatot kap. A kártyabirtokos a fesztivál ideje alatt bármikor visszaválthatja a le nem vásárolt egyenlegét készpénzre. A visszaváltást a feltöltő pontokon kérheti a kártyabirtokos. Nagy összegű kártyaegyenleg visszaváltáskor a pénztáros jogosult ellenőrizni a kártyatulajdonos személyazonosságát, valamint kérheti a Pénzügyi Központ hozzájárulását a kifizetéshez. Látogató tudomásul veszi, hogy ezen eljárás és a kifizetés engedélyeztetési ideje várakozással járhat. A visszaváltás utolsó időpontját (a kártya lejáratát) a Szervező állapítja meg. Az utolsó visszaváltásra a nyitva tartó feltöltőpontokon van lehetőség. Kérjük, fokozottan ügyeljenek arra, hogy az egyenleg visszaváltását lehetőség szerint ne hagyják az utolsó pillanatra.

ADATKEZELÉS

A látogató tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatainak kezelését a Szervező és az utalványrendszert üzemeltető Festipay Zrt. (1126 Budapest, Derkovits utca 3-5., Cg. 01-10-048644, Nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 25405983-2-43, telefonszáma: 0613094605, e-mail címe: sales@festipay.hu) az utalványkártya használatával összefüggésben az Európai Unió 2016/679 számú adatvédelmi rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az egyéb hatályos, adatvédelemre vonatkozó jogszabályok szerint kezeli. Az adatkezelő a látogató adatait a fesztivál ideje alatt tárolja, majd azok a fesztivál végét követően 6 hónappal törlésre kerülnek. A kezelt adatok az adatkezelés során nem köthetők személyhez, kivéve regisztráció esetén, amikor a látogató az adatkezeléshez önkéntes hozzájárulását adja. A Festipay mobilapplikációban történő regisztrációhoz az Érintett megadja az emailcímét. A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása, célja a szolgáltatás nyújtása, és a kártya elvesztése esetén a látogató kártyájának és a kártyán elhelyezett pénzének védelme. Az adatkezelő a látogató adatait erre a célra létrehozott szerverén tárolja. A látogató (kártyájának egyidejű inaktiválása mellett) jogosult kérni személyes adatai törlését (azaz visszavonni a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatát) amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A törlés a Festipay Zrt.-től a fenti címre küldött e-mail útján vagy postai úton kérhető. A látogató bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indokolás nélkül, részben vagy egészben. A Festipay Zrt. a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítés kézhezvételét és a kártya inaktiválását követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli a látogatót a nyilvántartásából, és a visszavonással érintett személyes adatok törlésre kerülnek, majd mindezek megtörténtéről értesíti a kérelmezőt. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők Síaréna Kft. és a Festipay Zrt. A látogató kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, személyes adatainak helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását vagy zárolását és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. A látogató az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. A látogató jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni.